Pravidla

Definice pyramidy 

 1. Páry v soutěži jsou řazeny dle pořadí v pyramidovém uspořádání. Aktuálně nejlepší pár je na 1. místě v nejvyšší úrovni, další páry pyramidy jsou pak zařazeny ve vodorovných skupinových úrovních. Tzn. 2. nejvyšší úroveň (2. až 3. místo), 3. nejvyšší úroveň (4. až 6. místo), atd. To znamená, že i ve vodorovném pásmu je respektováno kvalitativní pořadí párů.
 2. Všechna utkání probíhají na základě výzvy, kdy níže postavený pár vyzývá výše postaveného.

Vstup do soutěže, úvodní pořadí

 1. Do soutěže je možné vstoupit kdykoliv, i v jejím průběhu (maximálně však do konce června), a to elektronickou registrací na webových stránkách a zaplacením startovného ve výši 100,- Kč. Startovné je možné uhradit bezhotovostně na číslo účtu 2221851/0100 pod variabilním symbolem 5552023 a do zprávy pro příjemce uvést příjmení. Dále je možno zaplatit v hotovosti u organizátora soutěže v kanceláři Sportovní haly.
 2. Hráči Zubříčka musí být zároveň držitelem permanentní vstupenky.
 3. Elektronická registrace páru podléhá potvrzení organizátora soutěže, tzn. na webových stránkách se projeví až po jejím potvrzení organizátorem soutěže po uhrazení startovného.
 4. Úvodní nasazení do soutěže určí pořadí z posledního ročníku čtyřhry, u nových párů los.
 5. Pár, který do soutěže vstoupí v jejím průběhu, se zařazuje na konec pyramidy (rozhoduje datum registrace).
 6. Povinností každého páru je uvést své telefonní číslo a e-mailovou adresu, aby mohl být vyzýván k zápasům. Telefonní čísla a e-mailové adresy párů budou zveřejněny pouze v chráněné sekci stránek přístupné pouze registrovaným párům.

Pořadí v pyramidě a jeho změny

 1. Zvítězí-li ve hře vyzyvatel, vymění si s vyzvaným místa v pyramidě. Prohraje-li vyzyvatel, zůstávají oba páry na svém místě.
 2. V případě že pár neodehraje v období 14 dnů ani jedno utkání, je pasivní, bude penalizován (i opakovaně) poklesem v pyramidě o 3 místa. Penalizace je automatická.

Pravidla vyzývání

 1. Páry se navzájem vyzývají k zápasům dle aktuálního pořadí v pyramidě ve chvíli výzvy tak, že pár na nižší pozici vyzývá pár na vyšší pozici:
  • horizontálně - ve své příslušné úrovni
  • vertikálně - maximálně však o 1 úroveň pyramidy výše
  • páry na 1. až 6. místě se mohou vyzývat bez ohledu na úrovně
  • a to vše s cílem posunout se do vyšší úrovně – na vyšší pozici v pyramidě. 
 2. Platná je pouze výzva zapsaná na webových stránkách.
 3. Zápas musí být odehrán ode dne výzvy (zapsané na www) do 10-ti dnů.
 4. Pár, který již je vyzván nebo vyzval někoho jiného, nemůže být do doby konání zápasu vyzván a nemůže vyzvat jiný pár.

Vyzvání páru

 1. Přihlásit se do systému na webu http://zubricek.mesto-zubri.cz/prihlaseni-uzivatele
 2. Vybrat menu "Moje výzvy". (Na dané stránce je vypsaný přehled výzev učiněných párem, ale také výzvy soupeřů.)
 3. Nová výzva se učiní pomocí formuláře na odkaze http://zubricek.mesto-zubri.cz/moje-vyzvy.
 4. Ve formuláři si pár vybere soupeře, kterého chce vyzvat a potvrdí výzvu.
 5. Odesláním formuláře přijde danému páru emailem upozornění na novou výzvu. Povinností vyzyvatele je i přesto se s daným párem spojit (telefon, email, viz. kontakty na hráče po přihlášení) a domluvit termín zápasu.
 6. Rezervaci kurtu provádí vyzyvatel.
 7. Ten, kdo v posledním odehraném zápase prohrál, nemůže okamžitě vyzývat stejný pár. Čekací doba je min. 7 dní. Jiné páry může vyzývat okamžitě.

Zápasy

 1. Zápas se hraje na 2 vítězné sety, stavu 6:6 se hraje tiebreak. V případě časové tísně (končící pronájem kurtu, blížící se špatné počasí atd.) si páry musí samy a na svoji odpovědnost předem nebo v průběhu zápasu dohodnout jiné počítání, aby stihli zápas dohrát do konečného výsledku! Výjimky pro nedohrání zápasu mají pouze případy "vyšší moci".
 2. Míčky do zápasu zajišťuje vyzyvatel zápasu a používají se pouze nové nebo zánovní míče, stejného výrobce a typu - nedohodnou-li se páry jinak.
 3. Kurty se již nehradí. Všichni hrači Zubříčku musí být majitelem permanentní vstupenky!
 4. Zápis výsledku
  • Zodpovědný za zápis výsledku do systému je vždy vyzyvatel zápasu.
  • Výsledek musí být zapsán do 24 hodin po odehrání zápasu.
  • Provedení zápisu
   • Přihlásit se do systému na webu http://zubricek.mesto-zubri.cz
   • Vybrat menu "Moje výzvy".
   • U výzvy k danému zápasu se po odehrání objeví možnost "Výsledek zápasu".
   • Ve formuláři pár zapíše výsledek zápasu.

Konečné pořadí

 1. V době od 1. května do 31. srpna probíhá soutěž dle pravidel pyramidy.
 2. Poslední vyzvání protihráče musí být učiněno nejpozději do 21. srpna. Poté již jen po vzájemné domluvě obou párů.
 3. Závěr soutěže bude odehrán systémem play off až do finále, které určí vítěze soutěže.
 4. Do play off postoupí osm nejlepších párů Zubříčka.
 5. Do 10. září musí být odehrány čtvrtfinálové zápasy. Utkají se v nich 1-8, 2-7, 3-6 a 4-5.
 6. Semifinálové zápasy musí být odehrány do 20. září a utkají se v nich vítězové duelů 1-8 a 4-5, 2-7 a 3-6.
 7. Do konce září musí být odehráno finále i zápas o 3. místo. Poté bude vyhlášeno konečné pořadí soutěže.

Další ustanovení

 1. Všechny protesty, spory, nejasnosti v pravidlech soutěže a případné nejasnosti vzniklé v jejím průběhu řeší organizátor soutěže. Jeho rozhodnutí je konečné.
 2. Organizátor si vyhrazuje právo pravidla hry v žebříčku upravovat a měnit tak, aby zajišťovala spravedlivý a plynulý průběh zápolení párů o umístění v pyramidě.
 3. Při opakovaném porušování pravidel má organizátor právo po předchozím upozornění páry z pyramidy vyřadit.
 4. V případě absence, si může pár do svého profilu vyplnit formulář tzv. "může být vyzvaný" (případ nemoci či dovolené), čímž nebude moci být vyzván. Tato absence však pár nezbavuje případné penalizace, která přichází po 14 dnech nečinnosti. Této možnosti může využít v soutěži jen jednou a musí o ní informovat organizátora soutěže!